Casablanca INT

KVALIFIKACE

NIX.CZ

Sdružení NIX.CZ je neutrální hardwarovou platformou pro vzájemné propojování sítí. Slouží také jako místo pro sdílení zkušeností mezi zainteresovanými společnostmi. NIX.CZ je největším neutrálním IXP (Internet Exchange Point) v České republice a řadí se mezi deset největších IXP v Evropě. CASABLANCA INT je členem sdružení od roku 2000.

FENIX

V roce 2014 spustilo sdružení NIX.CZ projekt s názvem FENIX (původně Bezpečná VLAN), jehož cílem je profesionálně a spolehlivě čelit útokům typu DoS a DDoS, které míří na populární typy internetových služeb v České republice a umožnit v případě těchto útoků dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity. Po splnění řady technických i organizačních podmínek zakotvených v pravidlech projektu se společnost CASABLANCA INT zapojila do FENIXu v září roku 2014.

RIPE NCC

CASABLANCA INT je dlouholetým členem Réseaux IP Européens Network Coordination Centre. RIPE NCC je regionální nezisková organizace zabezpečující přidělování a registraci internetových číselných zdrojů jako jsou adresy IPv4, IPv6 a identifikátory autonomních systémů v regionech Evropa, střední východ a část střední Asie.

TF-CSIRT, Trusted Introducer

Od března roku 2014 je CASABLANCA INT listed team CSIRT (computer security incident response team), který je schopen řešit a koordinovat bezpečností incidenty. Agenda bezpečnostního týmu zahrnuje množství úkolů od prevence a zvyšování povědomí o problematice bezpečnosti informačních systémů, přes detekce, sledování a řešení incidentů, až po vyhodnocování zkušeností.

Certifikace ISO

V rámci řízení organizace implementovala společnost CASABLANCA INT metodiky mezinárodně platných standardů a norem ISO 9001 a ISO 27001, které definují požadavky na systém managementu kvality a na systém managementu bezpečnosti informací.

Certifikace PRINCE2®

Casablanca INT absolvovala taktéž proces certifikace projektového řízení podle metodiky PRINCE2® pro zaměstnance napříč společností. Řízení projektu dle PRINCE2® napomáhá zajistit odpovídající úroveň kvality projektu, a to v požadovaném časovém i finančním rozmezí. Tato srozumitelná a strukturovaná metodika projektového řízení je rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Školení a certifikaci realizovala spol. TAYLLOR & COX, oficiální akreditovaný Affiliate Partner jedné z prvních APMG ATO na světě - společnosti Balance Global.