Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

Diskové pole

Diskové pole se označuje zkratkou RAID - Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks, což můžeme přeložit jako vícenásobné diskové pole levných/nezávislých disků. Ve světě informatiky se tak označuje metoda zabezpečení dat proti selhání pevného disku. Jedná se o specifické ukládání dat pomocí různých nezávislých disků. Uložená data se zachovají i v případě, že se některý z nich zničí. Existuje několik typů diskových polí, které se označují různými čísly.

Zpět na slovník pojmů