Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

ICT

ICT je zkratka pro anglický název Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie). Předchůdcem ICT je zkratka IT. Ta se používala zejména v době, kdy nebyl internet tak rozšířený jako dnes.

Mnoho lidí má ICT spojené pouze s počítači. Není tomu tak. Spadají sem nejen stroje samotné, ale také různé programy a aplikace. Tyto dvě části se odborně nazývají hardware a software.

A to není vše. Ještě sem na rozdíl právě od IT patří komunikace, kterou nám technologie zprostředkovávají. Významnou roli zde hraje již zmíněný internet a mobilní sítě. Zapomenout nesmíme ovšem také na satelity a telekomunikační sítě, které nám také poskytují komunikační kanály.

Zpět na slovník pojmů