Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

Wi-Fi

Můžeme se setkat s různým označením například Wi-fi, WiFi, wifi nebo také “wifina”. V podstatě se tímto označuje několik standardů IEEE 802.11, které definují bezdrátovou komunikaci v oblasti počítačových sítí. Tento proces se také nazývá Wirelas LAN nebo WLAN. Název Wi-Fi pochází od Wireless Ethenet Compatibility Aliance. Na začátku Wi-Fi nemělo znamenat nic konkrétního, ale později se z něj stala slovní hříčka - wireless fidelity (bezdrátová věrnost) obdobně jako Hi-Fi - high fidelity (vysoká věrnost).

Zpět na slovník pojmů