Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je komunikační protokol používaný ve výpočetní technice. Umožňuje počítači připojit se do již existující sítě pomocí automatické konfigurace, při které je počítači přidělena IP adresa, maska sítě, implicitní brána a adresa DNS serveru a případně další údaje.

Zpět na slovník pojmů