Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

Disaster recovery

označuje soubor pravidel a postupů, ke kterým se přistupuje v případě fatálního pádu systému. Výsledkem je obnovení ztracených dat a nahrazení nefunkční infrastruktury a hardwaru. Při návrhu postupu disaster recovery se bere v potaz, na jak dlouho systém vypadl (Recovery Time Objective/RTO), a jak dlouhý časový úsek leží mezi pádem systému a posledním uložením dat (Recovery Point Objective/RPO).

Zpět na slovník pojmů