Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

DNS server

DNS servery (domain name server) jsou internetové servery, na kterých jsou uloženy databáze doménových jmen spolu s jejich umístěním. Jakmile napíšete do adresního řádku adresu domény, odešle váš počítač na DNS server dotaz na její umístění a vyčká na odpověď. Díky tomu se k ní může posléze připojit a zobrazit vám ji.

Zpět na slovník pojmů