Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML fungující na bázi dotaz-odpověď. Používá se především k zobrazení webových stránek v prohlížeči.

Zpět na slovník pojmů