Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

IMAP

neboli Internet Message Access Protocol je internetový protokol, který umožňuje vzdálený přístup do e-mailové schránky pomocí e-mailového klienta. IMAP stahuje pouze náhledy obsahu e-mailové schránky a celé zprávy stahuje až tehdy, chce-li si je uživatel přečíst. Předpokladem pro práci s e-mailovou schránkou je proto trvalé online připojení.

Zpět na slovník pojmů