Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

IP protokol

je síťový protokol používaný v počítačových sítích, díky kterému funguje Internet a pomocí kterého počítače komunikují. Jedná se o soubor pravidel určující, jak přenášet data prostřednictvím sítě.

Zpět na slovník pojmů