Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) je mezinárodním standardem pro digitální síť integrovaných služeb, přes kterou jsou přenášeny a zprostředkovávány hlasové, datové, paketové a další služby.

Zpět na slovník pojmů