Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

Páteřní síť

Páteřní síť je hlavní část síťové infrastruktury propojující různé části sítě. Primárním úkolem je zajištění plynulého toku dat mezi propojenými sítěmi.

Zpět na slovník pojmů