Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

SLA

neboli service-level agreement je smlouva sepsaná mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem. V oblasti IT služeb se zpravidla jedná o smlouvu, která garantuje kvalitu a dostupnost služeb a definuje také penále v případě jejího porušení.

Zpět na slovník pojmů