Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je rodina zhruba 500 internetových protokolů tvořících základ síťové komunikace na internetu. Tato rodina internetových protokolů vznikla v raných 70. letech jako vůbec jeden z prvních síťových protokolů a je oblíbená pro svou univerzálnost a nezávislost na operačních systémech.

Zpět na slovník pojmů