Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

ADSL

ADSL znamená Asymmetric Digital Subscriber Line. Jedná se tedy o asymetrickou digitální linku. To znamená, že se k uživateli dostávají data rychleji, než od něj odcházejí. Některé typy linek, které jsou řešené prostřednictvím DSL (digitální uživatelská linka) mohou být symetrické. To znamená, že je rychlost stahování i odesílání dat stejná. ADSL vyhovuje většině běžných uživatelů, protože pokryje jejich každodenní potřeby.

Zpět na slovník pojmů