Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

VPN

VPN je zkratka pro virtuální privátní síť. Přesný anglický název je Virtual Private Network. VPN je v informatice považována za prostředek, který umožňuje propojení několika počítačů za pomoci veřejné počítačové sítě. Je možné tak docílit propojení dvou počítačů v rámci jedné uzavřené a tím pádem důvěryhodné sítě. Při navazování tohoto spojení je využíváno digitálních certifikátů. Dojde k autorizaci a komunikace je díky šifrování bezpečná.

Zpět na slovník pojmů