Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

CMS

je zkratkou pro Content Management System, tedy systém pro zprávu obsahu. Tento software slouží k vytváření, úpravám a organizaci obsahu na webové stránce a jiných médiích. Uživatel s přístupovými právy dokáže pomocí něj spravovat web, aniž by k tomu potřeboval rozumět programování nebo HTML jazyku, protože systém zpravidla disponuje grafickým uživatelským rozhraním.

Zpět na slovník pojmů