Casablanca INT

SLOVNÍK POJMŮ

IPv4

IPv4 (Internet Protocol Version 4) je čtvrtou verzí internetového protokolu. Jedná se o první verzi IP, která se rozšířila po celém světě a která položila základy pro komunikaci v rámci internetové sítě.

Zpět na slovník pojmů